قابل توجه متقاضیان آزمون دوره های نمایندگی بیمه و دریافت کد کارگزاری


مرکز علمی کاربردی بیمه ایران ثبت نام  داوطلبان کلاس های آمادگی آزمون های جامع «بدو ورود نمایندگی بیمه» و متقاضیان «دریافت کد کارگزاری از بیمه مرکزی» را اجرا می نماید.
طبق مقررات مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران متقاضيان اخذ پروانه نمایندگی بیمه که فاقد سابقه كار مرتبط می باشند، موظف اند دوره آموزشي مورد تایید بیمه مرکزی را به‌ مدت 160 ساعت و دوره آموزشی کارگزاری را به مدت 40 ساعت گذرانده و گواهي‌نامه قبولي معتبر را جهت اخذ پروانه فعالیت به شرکت بیمه ارايه نمايند.

در این راستا این مرکز برگزاری دوره های آموزشی مربوطه را برنامه ریزی و اجرا می نماید و در پایان دوره به متقاضیان گواهی نامه معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی ارائه می شود.

مشخصات دوره آمادگی برای دریافت کد نمایندگی بیمه (آداب)

  • مدت زمان دوره آنلاین: 160 ساعت
  • زمان‌بندی کلاس توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود.
  • در دوره‌های حضوری همراه داشتن یک قطعه عکس4 ×3 الزامی می باشد.
  • در پایان دوره آزمون داخلی برگزار و در صورت اخذ نمره قبولی، گواهی تقدیم می گردد.
  • در دوره حضوری محل استراحت و تغذیه بر عهده متقاضی می باشد و مرکز هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

مشخصات دوره مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره هزینه دوره
آنلاین 24 خرداد الی 10 تیر 14 تیر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 
 

 

مشخصات دوره آموزشی کارگزاری
مدت زمان دوره: 40 ساعت
نوع دوره: آنلاین


  • زمان‌بندی کلاس توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود.
  • در پایان دوره آزمون داخلی برگزار و در صورت اخذ نمره قبولی، گواهی تقدیم می گردد.
مشخصات دوره مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره هزینه دوره
آنلاین 28 اردیبهشت الی 10 تیر 14 تیر 7/000/000 ریال