راه های دسترسی به دانشگاه :  
وسایل نقلیه شخصی :
- خیابان شریعتی - بعد از خیابان مطهری-  خیابان شکرابی – انتهای خیابان جنب مدرسه سلام پلاک 83
وسایل حمل و نقل عمومی:
-  ایستگاه مترو مفتح – تاکسی به مقصد سهروردی شمالی-  بعد از چهارراه مطهری- کوچه نیکان – انتهای خیابان پلاک 83
- ایستگاه مترو سهروردی – تاکسی به سمت  خیابان مطهری–قبل از چهارراه مطهری - کوچه نیکان- انتهای خیابان پلاک 83