اطلاعیه:

با تشکر از دانشجویان و داوطلبان محترم که این مرکز را جهت ادامه تحصیل انتخاب می نمایند جهت تأیید برحسن انتخاب، به اطلاع می رساند مرکز آموزش علمی کابردی بیمه ایران به استناد نامه شماره 189404/22/2 مدیر کل محترم دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1389 دارای مجوز پذیرش دانشجو بوده و با جذب استادان و خبرگان حوزه بیمه تا کنون توانسته 28 دوره کارشناسی و کاردانی را در رشته های مختلف بیمه شامل:

رشته های کاردانی:

امور بیمه، حسابداری شرکت های بیمه، حسابداری، حسابداری دولتی، حسابداری-حسابداری مالی، مدیریت کسب و کار

رشته های کارشناسی:

مدیریت بیمه گرایش اموال، مدیریت بیمه گرایش اشخاص، مدیریت بیمه گرایش مسئولیت، حقوق بیمه برگزار نماید.

این مرکز تا کنون با جذب 2771 دانشجو که 1534 نفر آنان دانش آموخته گردیده اند ، توانسته گامهای مؤثری جهت آموزش رشته های بیمه و تخصصی کاربردی شدن این صنعت بردارد.